Начин на употреба Съвети - като се има предвид подмяната на батерията