Начин на работа и съвети - Компютърът стартира трудно