Начин на употреба и съвети - Напълно деинсталирайте съвременните приложения в Windows 8