Начин на работа и съвети - Изтрийте напълно данните от компютъра