Начин на работа и съвети - затворете всички работещи приложения