Начин на работа и съвети - затворете всички приложения