Как да & Съвети - Клиентска лицензионна услуга (ClipSVC)