Начин на употреба и съвети - Обслужване на клиенти (ClipSVC)