Инструкции и съвети - Изчистване на регистрите на повикванията в Android