Начин на работа и съвети - чиста история на firefox