Начин на работа и съвети - прочетете информацията за файла