Как да & съвети - да промените местоположенията по подразбиране за приложенията