Как да & съвети - променете директорията по подразбиране