Как да & съвети - променете разширените настройки на захранването