Как да & съвети - не могат да се създадат точки за възстановяване