Начин на употреба и съвети - не може да се изтрие file достъпът отказан