Начин на работа и съвети - Обадете се на неопределена функция