Начин на работа и съвети - опции на календара в перспективи