Начин на работа и съвети - calc.exe

Aaa? 69? ?

Да. Нямахме същото като Google Търсене, за да направим изчисления по-добри от calc.exe (MS) ...