Как да & Съвети - Кафе

О, да.

Оставих дима си! ... или поне така може да се каже. Това е четвъртият ден, който заменям ...