Начин на работа и съвети - заобикаляйте RapidShare таймера