Как да & Съвети -

Трафик ... ppfff

Ранна треска от зимни празници или днешното влизане в сила на новия Кодекс за движение по пътищата ...