Начин на работа и съвети - Codeplex Browser Chooser