Начин на работа и съвети - Стартирайте в безопасен режим в Windows 8.1