Начин на работа и съвети - стартирайте в безопасен режим