Как да & Съвети - Блондинка

Въпросник.

Не знам с какви феномени резултатите изглеждат блондинки първи. За какво мислеха ...