Начин на работа и съвети - Блок за рестартиране в Windows