Автоматичен блок updates за приложения в Windows

Бутон "Нагоре" горе