Начин на работа и съвети - блокирайте достъпа до свойствата на лентата на задачите