Начин на работа и съвети - BlackBerry Media Player