Начин на работа и съвети - BIOS Поръчка за зареждане