Начин на работа и съвети - напомняне за изключване на бета