Инструкции и съвети - напомняне за бета изключване