Указания и съвети - пийте

Банка

Скелет влиза в бар и бармана пита: - Какво ви обслужвам? Скелетът е малко ...