Съвети как - и нея

Банка

Скелетът влиза в бара и барманът разпитва: "Какво служите?" Скелетът е малко ...