Как да & съвети - поема

Банка

Скелетът влиза в бара и барманът разпитва: "Какво служите?" Скелетът е малко ...