Начин на работа и съвети - Времето на батерията остава MacBook