Начин на работа и съвети - известие за ниво на батерията