Начин на работа и съвети - идентификационен номер на батерията