Начин на работа и съвети - критично ниво на батерията