Банка

Скелет влиза в един бар и бармана пита: - Какво ви обслужвам? Скелетът се замисля известно време и след това поръчва: - Бира и кърпа, моля!