Отворете сватовник!

В тялото, извън тялото, в тялото ... накрая духът решава да излезе ... Везните виждат тунел, в края на който има светещо същество. „Исус ли е? Чакай малко, може би това е Kwan Yin. Тези дрехи са нейният стил. " Неуспех да вземе решение дали да премине тунела (каква би била смъртта, ако не… Прочети повече