Начин на работа и съвети - дял за възстановяване на резервно копие на USB устройство