Начин на работа и съвети - Резервни пароли, съхранявани в браузърите