Начин на работа и съвети - Фонова интелигентна услуга за трансфер (BITS)