Каква е и каква е ролята rundll32.exe?

Една добра причина за загриженост за много потребители на Windows- се представя от rundll32.exe, или защото не знам какво представлява...