I ОТЕ това.

"Хей ... живот, живот ... махни се от кортая, сложи ми се отново на зъба ита виж ... лежи там в мъртвия сантмотан, мъртвата котка ..." Ничита Станеску / Баладата на котката. Лека нощ ! :)