Как да & съвети - Автоматично да рестартирате процесите на Windows