Начин на употреба и съвети - Автоматично заглушава звуците в неактивни раздели