Начин на работа и съвети - Автоматично минимизирайте неактивните прозорци