Начин на работа и съвети - автоматично деактивирайте WiFi на Android