Начин на работа и съвети - автоматично изчистване на страницата file