Начин на работа и съвети - автоматично се променя Windows цветове