Начин на работа и съвети - автоматично променяйте аеро цвета в Windows 7